Español   Català   
  • facebook-ico
  • twitter-ico
  • googleplus-ico
  • linkedin-ico
  • youtube-ico
  • instagram-ico
  • pinterest-ico

Goteres en terrasses a Girona

Separador de contenidos - imagen de apoyo

Rehabilitació

Linea discontinua gris - separador
Fem tot tipus de rehabilitacions de terrasses i cobertes, per evitar les Goteres innecessàries tan molestes i perjudicials per a l'edifici.

Cobertes amb impermeablització existent, en aquests casos s'evalua l'estat de la coberta i es considera la necessitat de treure l'impermeabilització antiga que, a vegades, podria encarir el procés a realitzar innecessàriament.
 Segons el cas, es pot aplicar la nova impermeabilització sobre l'existent, fent un sanejament de la mateixa i amb una fiabilitat del 100%, abaratint, d'aquesta manera el cost final de la rehabilitació.

Cobertes transitables amb acabat ceràmic
En cas de ser necessari: treure paviment antic, preparacions perimetrals, i preparació per posterior impermeabilització.

Impergisa
Realització de l'impermeabilització normalment amb dues làmines polimèriques, acabat amb lamaina geotextil de separació. 
Impergisa
Acabat amb material ceràmic o gres , i morter de portland 
Cobertes no transitables o semi-transitables
No totes les cobertes amb acabat ceràmic s'han de tornar a enrajolar, si no es fa un ús de les mateixes o aquest ús és molt reduit.

En aquest cas, prèviament es prepara la terrassa, impermeablització acabada amb una làmina asfàltica que toleri un trànsit moderat, posteriorment s'aplicaria una capa de pintura amb base de polímers per garantir el trànsit i allargar la vida de la impermeabilització integrant la coberta en l'entorn, en aquest tipus de coebrtes IMPERGISA és pionera en la seva realització i ha evolucionat el procediment fnis aconseguir uns resultats excel·lents.
Cobertes invertides
Cal treure la grava i aïllant existent, s'instal·la la impermeabilització i s'acaba col·locant l'aillant i la grava existents que en la majoria dels casos es torna a aprofitar

  
Canals de recollida d'aigües
La majoria de problemes derivats de les canals són deguts a la corrosió i el deteriorament de les mateixes, provocats per una mala conservació i un manteniment nul, per això nosaltres oferim la neteja i manteniment de les seves canals i teulades, i una vegada revisades, es procedeix a la reparació de la mateixa si escau , evitant  d'aquesta manera, filtracions i humitats que produeixin filtracions i humitats s'haurien pogut evitar.

  
Estem ubicats a la ciutat de Girona.

Linea discontinua gris - separador