Español   Català   
 • facebook-ico
 • twitter-ico
 • googleplus-ico
 • linkedin-ico
 • youtube-ico
 • instagram-ico
 • pinterest-ico

Impermeabilitzacions a Girona

Separador de contenidos - imagen de apoyo

Serveis

Linea discontinua gris - separador
Els nostres serveis són a nivell d'obra nova: 
 • Dissenyem i construim la seva terrassa
 • Formació de pendents amb formigó cel·lular o formigó de ciment portland.
 • Realització de treballs de preparació com fer regates, mitges canyes , etc...
 • Impermeabilització de la superfície segons projecte: cobertes ajardinades , transitables,  no transitables, invertides, ecològiques,etc...
 • Posterior acabat de la coberta siguin transitables amb acabat ceràmic , col·locació de paviment, invertides acabades amb grava etc...
 • Impermeabilització de jardineres per posterior col·locació de plantes.
 • Impermeabilització de murs , sigui amb pintures butminoses o acabat amb làmines asfàltiques soldades  i instal·lació de làmines nodulars drenants
 • Impermeabiltizació de superfície de canals en obra nova.
 • Impermeabilització en cobertes de sostres de fusta
 • Tots els treballs relacionats en matèria d'impermeabiltizació
Linea discontinua gris - separador